Advies op het gebied van milieu-vraagstukken, kwaliteit en veiligheid

Woud Advies is opgericht in augustus 2014. Met ruim 20 jaar ervaring in de dynamische wereld van bodemonderzoek, bodemsanering, industriële reiniging, asbest en diverse civiele activiteiten. Deze ervaring is opgedaan bij zowel adviesbureaus als aannemers.

Naast de specifieke kennis en ervaring op het gebied van bodem en milieu, is vanaf 2009 daar ook het veiligheidskundige aspect aan toegevoegd. Denk hierbij aan advieswerk op het gebied van veiligheidsplannen, procedure's en managementsystemen maar ook inzet als projectveiligheidskundige op (grote) bouwprojecten in de utiliteitsbouw, infra en de (petro)chemie.

Bij Woud Advies kunt u terecht voor al uw bodem gerelateerde milieuvraagstukken. Tevens kan ik u adviseren en begeleiden op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Denk hierbij aan:

- advies op het gebied van bodemonderzoek (bemiddeling, second-opinion)

- advies op het gebied van bodemsanering (bemiddeling, beoordeling)

- advies op het gebied van V&G-plannen (opstellen, beoordeling)

- advies op het gebied van SIKB BRL's (1000, 2000, 6000, 7000)

- advies op het gebied van ISO 9001, ISO 14001 en VCA

- inzet als Middelbaar Veiligheidskundige (kick-off, V&G-plannen, interne audits)

- inzet als Projectveiligheidskundige (MVK: infra, bouw, sloop, petrochemie)

- inzet als DLP op bodemsaneringsprojecten

- inzet als Milieukundig Begeleider op bodemsaneringsproject (protocol 6001)

Rechtsonder vind U een doorverwijzing naar mijn Linkedin-pagina waarop U meer van mijn ervaringen en achtergronden kunt vinden.

Praktisch, nuchter en oplossingsgericht advies, daar sta ik voor.